قصه راستکی

یادداشتهای شخصی امیرعلی

» جاده چالوس :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» حاشیه ای بر مستند "من روحانی هستم" :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای سربازان ایرانی اسیر وحشیان تکفیری :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» عجب مرد بزرگی است این آقای ظریف! :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» معرفی تیم مذاکرات هسته ای :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» آدم آهنی :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» افتتاح مجدد وبلاگ :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» تهران دیگر خوشوقت ندارد؛ حاج آقا مجتبی هم ندارد... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» هنوز زنده ام! :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» معمای گشت ارشاد :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» چند روایت معتبر از زلزله آذربایجان :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» یه روز یه ترکه ... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» برای مسلمانان میانمار :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» برای ماه خدا-2 :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» برای ماه خدا - 1 :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» من دلم سخت گرفته است :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» حال من خوب است؛ خیلی خوب :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» یا هادی (علیه اسلام) ! :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» به سوی جانان-1 :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سفر به دیار جانان :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تحلیلی پیرامون جدایی نادر از سیمین :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» چرا اوضاع مالی کاسب ها روز به روز بهتر می شود؟! (بر خلاف کارمندان که ....) :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» می خواهی کمک کنی؟ کار خیر کنی؟ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» مورد عجیب "خاله فریده" : "The Curious Case of "Aunt Faride :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» آیا مساله پوشش و تحریک جنسی در غرب حل شده است؟ (بررسی یک شانتاژ رسانه ای) :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» اقتصاد مال خر است (بررسی یک دروغ رسانه ای) :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» تاکسی شنیده ها-2 :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» تاکسی شنیده ها -1 :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» این صدا و سیمای بی سواد-1 :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» راننده ماشین دودی :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» اختلاس 3000 میلیارد تومانی (به زبان لری) :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» تا آرنج در دهان افعی! (قسمت اول) (حاشیه ای بر بیماری تازه به دوران رسیدگی) :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» هذا شیعه جعفر :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» نظر آیت الله مطهری در مورد فردوسی و شاهنامه :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» نفرت :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
» بیمار روانی :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» یک روز تلخ :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» مدیر 2 لتی! :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» مشکلات زبانی - 1 :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» جبران مافات :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» چند روایت معتبر درباره سندرم دان :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» جبران می کنند.... :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» کم بود جن و پری، یکی هم از بوم پرید! :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» خداوند همه چیز می شود همه کس را.... :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» پوستین وارونه "بانکداری اسلامی" :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» آقا سلام، سلام آقا، سلام آقای خوبی... :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» بی واسطه با چیزجان! :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» توپ، تانک، فشفشه، این توپ باید گل بشه! :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» بالا زدن آینه وسط ! :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» چند روایت معتبر از زندگی شبه افسانه ای به نام خمینی :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
» رسید کار به جایی که چه عرض کنم ! :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» نامه سرگشاده به محضر آیت الله خوشوقت (در خصوص زلزله تهران) :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» آهای بدکار! جدا شو از مومنین! :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» نقره نابم رو میخوام...ماهی خوابم رو می خوام :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» این روزها ... :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» می نویسم پس هستم ! :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» هر کی ناموس نداره، ماشین رو پل می ذاره! :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» عبدالشیطان ریگی :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» مار ! :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» ... این نیز بگذرد! :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» همسر حسین شریعتمداری ! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» طرح اکرام :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» حمل با جرثقیل ! :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» خدایا! رسوایم نکن! :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» فلک به مردم نادان دهد زمام مراد :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» مدتی این مثنوی تعطیل شد! :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» در پی تماس مکرر... ! :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» ... آشیخ! تو هم...! :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» آذر یزدی رفت! :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» تویی که نمی شناختمت ! :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» حکایت شیعه تنوری! :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر ! :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» بحث طلبگی ! :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» ویروس خطرناک :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» رونوشت خدمت امام زمان (عج) :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مرا در گناه خود شریک نسازید لطفا! :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خیلی آقایی! :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» هرکس به یاد تو است می بینیش به لطف ! :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد! :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» نه ظلم و نه زنجیری ! :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» دستشان در پاچه ساقی سیمین ساق بود! :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» کربلا به روایت امیرعلی(قسمت سوم) :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» کربلا به روایت امیرعلی (قسمت دوم) :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» کربلا به روایت امیرعلی (قسمت اول) :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
» شیخ رجبعلی خیاط (نکوگویان) :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» پورسانت ! :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» فقط همین! :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» همشهری جوان‌نما! :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» خداحافظ ای نوبهار همیشه :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» قالوا بلی :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» جلال الدین :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» رمضان آمد و ما هم رم‌از‌آن :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» .... و اعتقاد شدیدی به آمدن دارم :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» آنم آرزوست! :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» کشتی نشستگانیم! :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» ایران شیلی نمی‌شه :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧
» حرف اضافی خاموش! :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد....محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» خوب شد نبودی ببینی :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
» الله اکبر چه دست و بازویی...الله اکبر چه چشم و ابرویی :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» من دلم سخت‌گرفته است ... :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خنده رو هر که نیست از ما نیست!... اخم در چنته گل‌آقا نیست :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ما کجاییم در این بحر تماشا، تو کجا! :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» عينک آرزو :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» سلب توفيق :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» پديده اي به نام "منشي‌گري" و شخصي به نام "منشي" :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» سكوت :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» تا نگاه مي‌كني وقت رفتن است :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» پيش به سوي سرنوشت :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» مرجعيت شيعه (جوابیه) :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» قربه الي همه چي غيرخدا...الله اكبر! :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» آينه عبرت :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» حسن! ازدواج موقت خطر داره حسن! :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» به ریش نیست که !!! :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» ...وای بروزی که بگندد نمک! :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نابرده رنج... :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» این گوهری که گم شده .... :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» توهم توطئه :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» وبلاگ موقتا آپديت نمي گردد :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
» مميزی :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» ما عشق تو ناديده خريديم... :: شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥
» مبصر بخاري :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» شهر فرنگ :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» پوپوليسم :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
» كم فروشي :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» ... با توصيه عمه و خاله نمي شود! :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
» خردل، تماس، اسب و اصل و باقی قضایا :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» شانتاژ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» چقدر حقير شديم!!! :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
» مذهبی یا سنتی؟ :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
» ماه را نشانشان نده! :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
» کشتند مولا را...همسر زهرا را... :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» یک تنه یک کربلا غم دیده ای! :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» گفتگو با خدا :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» شرمنده ام خدا! :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» شب کميل! :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» قايم موشک! :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» رمضان آمد و ما هم رم از آن !!! :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
» چرا مرده پرست و خصم جانيم؟!! :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» من اعتماد به اين بوي پيرهن دارم...واعتقاد شديدي به آمدن دارم :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» غضنفر ! :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٥
» نوشته روی قلبم به خط کرب و بلایی.... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» ديش! ديش! ديش داريم ما.... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥
» کعبه يک سنگ نشانی است که ره گم نشود... :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» به ما نگفته بودند! :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥
» ترميم کابينه :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
» به نام دخترم! :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳۸٥
» کی می دونه آخر قصه چيه؟!! :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥
» سلام سيد! :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» پرواز به سرزمینهای دور! :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» مديريت بحران! :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» خيبر! :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» رودخونه زندگی :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
» شرح هجران مختصر کن... :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
» رفيق نيمه راه :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» پیش از اینها حال دیگر داشتم...هرچه می گفتند باور داشتم :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥