قصه راستکی

یادداشتهای شخصی امیرعلی

حال من خوب است؛ خیلی خوب
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

سلام !

حال همه ی ما خوب است ، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دورکه مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند.

با این همه عمری اگرباقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان ........

 نامه ام باید کوتاه باشد؛ ساده باشد ؛بی حرفی از ابهام واحتمال !

 از نو برایت مینویسم :

حال همه ی ما خوب است ؛ اما تو باور مکن!