قصه راستکی

یادداشتهای شخصی امیرعلی

من دلم سخت گرفته است
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

من دلم سخت گرفته است؛ از این مهمانخانه ی مهمان کُش ِ روزش تاریک
که به جان هم نشناخته انداخته است :
چند تن خواب آلود. چند تن ناهموار. چند تن ناهشیار
....
من دلم سخت گرفته است

"نزدیک غروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم"
(س.م.خ در ابتدای فیلم تبلیغاتی م.ح.م)