قصه راستکی

یادداشتهای شخصی امیرعلی

برای ماه خدا-2
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

أَللَّهُمَّ أغنِ کُلَّ فَقِیرٍ
خدایا، محتاجان را بی نیاز کن.

خدایا! قبل از هر چیز بر بهترین بنده ات، پیامبرمان محمد (ص) و خاندان پاکش بهترین درودها را فرست.
خدایا! راستش را بخواهی، بی رو در بایستی اش را که بگویم، همه ما محتاجیم و سخت نیازمند. تنها تفاوتمان شاید نوع نیاز باشد و گرنه گمان می کنم تو خود انسان را نیازمند و شاید یکی از محتاج ترین آفریده هایت آفریده ای.
از همان ابتدای تولد ما سخت نیازمند توجه اطرافیانیم، برای خوراک و سایر نیازهای جسمانی. بعدتر، باز هم نیازمند اطرافیان مان هستیم، باری رفع نیازهای عاطفی، نیاز به تحسین، نیاز به تشویق و ...

خدایا! با همان مهربانی و تدبیر همیشگی ات، به ما عقل دادی و البته منابع خداداد زمینی و آسمانی که نیازهایمان را رفع کنیم. ما اما مثل همیشه تنبلی کردیم و گرفتار حیله شیطان شدیم و یا خود از رفع نیاز بازماندیم یا دیگران را از رفع نیازهایشان بازداشتیم.

در این ماه پر برکتت، خودت با اسباب و واسطه هایی که می دانی نیازهای همه نیازمندان را رفع کن. نیازهای جسمی، نیازهای روحی، نیازهای عاطفی، نیازهای این دنیا و نیازهای آن دنیا
خودم بیش از هر چیز نیاز به لطف تو دارم برای توبه واقعی و بی بازگشت.
و نیاز به اراده ای برای ترک گناه و نیاز برای شناخت بهتر تو و شناخت اولیائت

.....
ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم. ما هیچیم و هر چه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم، نادانیم؛ تو بر ما ببخش.
تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن، به طوری که با رضای تو وارد بشویم در این ماه.
خدایا تو ما را لیاقت بده که در این میهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشویم... [امام خمینی]