قصه راستکی

یادداشتهای شخصی امیرعلی

... با توصيه عمه و خاله نمي شود!
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

قربانت شوم!

الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقاء فرموده و سخن هزل به زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی‌شود.

زیاده جسارت است

تقی

(نامه میرزا تقی خان امیرکبیر به ناصرالدین شاه قاجار)


متن نامه به اندازه كافي گويا است. به اعتقاد من يكي از دلايل عقب ماندگي ما ايرانيان، مديريت با توصيه عمه و خاله است. منظورم از عمه و خاله، هر كسي است كه سخنش براي ما فاقد وجاهت قانوني و تخصصي است ولي صرفا به دليل وجود روابط شخصي (فاميلي- دوستي- سياسي و ...) توصيه اش را مي پذيريم.

متاسفانه ساختار فرهنگي كشور ما در اين زمينه دچار ضعفهاي فراواني است. خود ما نيز در صورت انتصاب يكي از اقوام و دوستان به سمتهاي لشگري و كشوري و ...، انتظار داريم هر خواسته معقول و نامعقولي كه از سوي ما مطرح مي گردد توسط وي پذيرفته شود.بارها از نزديك شاهد بوده ام كه نتايج مطالعات و مستندات كارشناسي ، تنها به واسطه يك توصيه آنچناني به هوا رفته است. يقينا شما نيز شاهد چنين مواردي بوده ايد.

امروز در معرض توصيه نابجا قرار گرفتم. توصيه كننده فردي داراي سمت بالا، قدرتمند و صاحب نفوذ و توصيه اش غيركارشناسي و از ديد من اشتباه. چشمم به نامه اي افتاد كه در ابتداي مطلب نقل كردم(چرا كه اين نامه را در گوشه اي از ميز كارم به گونه اي قرار داده ام كه همواره در معرض ديد باشد). در هامش نامه توصيه نوشتم: "ملاحظه گرديد! به دليل مغايرت با بديهيات عقلي موافقت نمي گردد! "

راستش را بخواهيد چند روز قبل نيز از طرف خانواده براي صدور(!) توصيه تحت فشار قرار گرفته بودم. اخذ تراكم 300% (5طبقه) براي منزلمان، اگرچه به دليل متراژ بيش از 250 متر شدني هست، ولي نيازمند پرداخت هزينه گزافي به شهرداري است. اعضاي خانواده و به خصوص مادرم اصرار داشتند كه از روابط سياسي! سواستفاده (به قول خودشان استفاده) كنم و ... الحمدلله كه نپذيرفتم.(هر چند كه مطمئن بودم فرد مورد نظر هم توصيه مرا نمي پذيرد و الا شايد....)

به هر حال اميدوارم در معرض امتحانهاي سخت تر قرار نگيرم. شما هم نامه امير را فراموش نكنيد.

 اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا!