پوپوليسم

قبل التحرير: ممكن است يادداشت ذيل، آخرين اثر نويسنده باشد. از همه خواهران و برادران حلاليت مي طلبم.

 ماجرا از يكي دو هفته پيش آغاز شد. يكي از بندگان خوب خدا، در حضور عده زيادي برگشت به من گفت: "پوپوليست!" همانجا بود كه متوجه شدم خيلي ها معناي اين كلمه را نمي دانند. بعضي ها يحتمل فكر كرده بودند پوپوليسم چيزي در مايه هاي "اچ-آي-وي- مثبت " است و آنچنان چپ چپ نگاه مي كردند كه مسلمان نشنود كافر نبيند. في المجلس تصميم گرفتم درباره اين اصطلاح مرتكب نوشته اي گردم.

اصطلاح پوپوليسم بش از 100سال است كه در ادبيات دنيا رايج است. اما مطابق معمول معنا و كاربرد ايراني اش چيزي است كه زمين تا آسمان با معنا و كاربرد بين المللي اش فرق دارد. همانجور كه چپ و راست ايراني با چپ و راست بين المللي فرق دارد، همانجور كه دموكراسي ايراني با بين المللي فرق دارد و قس علي هذا! حتما مي دانيد كه ما از هر مفهوم و رويكردي 2تا داريم، يكي آنچنانكه در همه جاي دنيا جاري و ساري است و ديگري آنچنانكه در ايران عزيز!

پوپوليسم(Pupolism) در مفهوم سياست بين الملل، نوعي از عوام گرايي و توده زدگي است كه در آن فرد يا جرياني، با استفاده از بسيج افكار عمومي طبقه فرودست و متوسط جامعه، حاكميت سياسي را در دست مي گيرند و با استفاده از همين قدرت توده ها، به نابودي نهادهاي دموكراتيك مانند مجلس و شوراها و ... دست مي يازند.پوپوليسم به اين معنا در نقطه مقابل نخبه گرايي ((Elitism قرار دارد. از آنجا كه روي كار آمدن يك فرد يا جريان پوپوليست از طريق سازوكارهاي دموكراتيك صورت مي گيرد، پوپوليسم را "دموكراسي عليه دموكراسي"مي نامند، زيرا در نهايت اين جريان به ظاهر دموكراتيك، ريشه دموكراسي را قطع مي نمايد.

در كشور ما اما، همانطور كه ذكر گرديد معناي پوپوليسم اندكي متفاوت است. اگر جريان سياسي 2-1 سال اخير را دنبال كرده باشيد، حتما شنيده ايد كه همه جا سخن از پوپوليسم است و عده اي رسما دكتر احمدي نژاد را پوپوليست مي خوانند. آيا به راستي دكتر احمدي نژاد يك پوپوليست است؟

براي پاسخ به اين سوال بايد كمي به گذشته  بازگرديم. به دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي. نمي دانم بخاطر داريد يا خير، اما ادبيات مسوولين دولت و كارشناسان دولتي، به گونه اي بود كه براي قشر عظيمي از مردم جامعه قابل درك نبود. اين موضوع براي من و شماي تحصيلكرده و مشخصا مهندسي صنايع و مديريت خوانده، بسيار زيبا و قابل تحسين بود. همه وزرا و مسوولين با زبان ما سخن مي گفتند. با زبان مديريت عمومي! صحبت از برنامه ريزي و هدف گذاري بود. سخن از سازماندهي و كارايي و اثربخشي. Policy making كلام روزمره بود. اما همان روزها از ديد متخصصان علوم سياسي، زنگ خطر نواخته شده بود. طبقه فرودست و متوسط جامعه، از كلام مسوولين سردر نمي آوردند و احساس مي كردند كه وزرا و مسوولين آنها را فراموش كرده اند. خوب به خاطر دارم كه يكبار يكي از همين مردم از من پرسيد: "اين سند فرابخشي توسعه يعني چه؟!!" با همان لحني كه شيرفرهاد مي پرسيد : "...يعني چه؟!!"

به انتخابات رياست جمهوري كه رسيديم، باز يكي با همين زبان صحبت مي كرد و يكي با زبان عامه مردم. يكي سخن از برنامه ريزي استراتژيك مي گفت و آمايش سرزمين و ضريب جيني و دهكهاي درآمدي و ... و طرف مقابل از غارت بيت المال مي گفت و دست در دست هم دهيم و مهرورزي و ... طبيعي بود كه مردم كسي را انتخاب مي كنند كه حرفش را مي فهمند. و اصلا زيركي و فراست دكتر احمدي نژاد همين بود. به زبان قوم سخن گفت. به زبان عوام. فراموش نكنيد كه بيشتر جامعه (بالاي %80) عوامند و گروه بسيار كوچكتري (زير %20) خواص. اين گرايش به توده 80 درصدي جامعه، نوعي پوپوليسم و توده گرايي بود. خصوصا در مقابل اليتيسم و نخبه گرايي شديد دوران سيد محمد آقاي خاتمي!

از اينجا به بعد بود كه مفهوم پوپوليسم وارد ادبيات سياسي كشور ما شد. روزنامه ها تيتر زدند "پوپوليسم در راه است!"  "پوپوليست ها به بهشت نمي روند!" همان روزها كه توده جامعه فكر مي كردند پوپوليسم چيزي در مايه هاي آنفلوآنزاي مرغي است، شرق خدا بيامرز كلي گلوپاره كرد كه چه نشسته ايد كه پوپوليست ها آمدند. ولي آيا واقعا در ايران يك انقلاب پوپوليستي صورت گرفته بود؟ و آيا اصلا نظام ما اجازه چنين تحولي را به فرد يا گروهي مي داد؟ آيا واقعا كساني كه از حاكم شدن پوپوليسم فرياد بر مي آوردند، خود پوپوليست نبودند؟

از اينجا به بعد موضوع به حدي جالب مي شود كه فكر مي كنم فقط در ايران چنين چيزي قابل تصور باشد. يعني مخالفين دولت(اعم از اصلاح طلبان، طيف قاليباف و  شوراي هماهنگي و ...) با ابزارهاي پوپوليستي سعي در بسيج افكار عمومي برضد پوپوليسم دارند. اين چيزي است كه به واقع در دنيا بي نظير است:  "پوپوليسم عليه پوپوليسم!"

چون معتقد به مكتب هنر براي هنر نيستم و براي مخاطبان مي نويسم، فعلا قصد ادامه اين نوشته را ندارم. اگر در كامنتهايتان گفتيد كه ادامه بده، ادامه مي دهم و به پرسشهاي مطرح شده پاسخ مي دهم. اگر هم گفتيد كافي است كه فبها المراد!

اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا!

بعدالتحرير:

1-     تولد امام رضا(ع) مبارك! شايد همين امروز و فردا يكسر پريدم تا مشهدالرضا! نايب الزياره تان هستم

2-     باز هم سفارش ميكنم: فقط كمپوت آناناس بياوريدها! گلابي و سيب و اينها ممنوع! البته اگر انفرادي نبودم!

3-     در بعد التحرير يادداشت قبلي گفتم گمانه زني نكنيد! شما هم كه گوش نداديد!

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم واهلك اعدائهم اجمعين!

/ 32 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی

دوست عزیز درودبرشما خیلی زیبانوشته بودید.من یک افغانستانی هستم اگرچه حق ندارم پیرامون اوضاع کشورشما بنویسم امابه عنوان شهروند جهان وطنی می خواهم بگویم که دفاع از احمدی نژادادم راشرمنده می سازد. دوست شماعبدالشهیدثاقب

ثاقب

اقای میر علی ! بایدبدانی که دموکراسی سرنوشت محتوم کشورایران است دیر یازودخواهدرسیدوبساط استبدادروحانیت یک جابایاوه سرایی هاومجنون صفتی های احمدی نژادخواهدبرچید.شبح درحال تسخیرایران است نکندسفرهای استانی را ازشمادریغ کند

ثاقب

خداحافظ اقای احمدی نژاد!

ثاقب

من جایی خوانده بودم که ایرانی ها فاشیستند.خداراسپاس که این باورم مستندشد.اقای امیرعلی !فراموش نکنیدکه فاشیستها عمردرازی ندارنددیریازودبزرگ ترین لیبرال دموکراسی دنیا امریکابه حال تان خواهدرسیدوبساط غیرانسانی وقرون وسطایی ولایت فقیه رادورخواهدانداخت وایران وایرانیان راشهروندان متعارف جهان خواهدساخت.خشمگین نشویداگرمی گویم که شماشهروندان غیرمتعارف جهان هستید.راستی دنیا شمارامحورشرارت میداند.ایاسخنرانی معروف اقای بوش رافراموش کرده اید؟این جاست که من روی حافظه وخردتان هم شک کردم

ثاقب

دریک دهه ای اینده یاایرانی نخواهدبودیاایران هم افغانستان عزیزراالگوگرفته ودموکراتیک خواهدشد.زنده باددموکراسی،زنده بادازادی بیان ! مرگ برفاشیسم،مرگ براستبداد،مرگ برولایت فقیه!

ثاقب

راستی شما معنای پوپولیسم راهم نمیدانید اگرفرصت داشته باشید که دراین باره گفتگو کنیم؟ پوزش می خواهم که باشمامساله ای گفتگورادرمیان گذاشتم.فراموشم شده بودکه ایرانی اهل گفتگونیست چون هنوزازلاک قرون وسطاوولایت فقیه وکلیسا وپاپ بیرون نیامده.

ثاقب

فرزندخوانده احمدی نژاد! جه فکر میکنی ایامیان احمدی نژادوطالبان ,وملاعمروخامنه ای کدام فرق وتمایزی است؟ایابه یادداری که سال گذشته کتابی وحیدمژده زیرنام افغانستان وپنج سال سلطه طالبان چرادرایرانپرفروش شده بود؟توخوددانی اگرزیرک وعاقل باشی!

ثاقب

تازه درمورداینکه شماگفتیدافغانی بودن درایران معادل فحش ناموسی است.خدمت فرزندخوانده احمدی نژادعرض کنم که اگرچه من فکر می کردم شایدشمابحث های مودبانه بکنیداماحالاکه دریافته ام که شماروزی هم به کوچه ای ادب سرنزده ایداینک خاطرنشان تان کنم که پسرهای افغانی هم داستان های بی شماری ازدوست دوختران ایرانی شان دارند.شرم نشویدچون این بحث راخودتان اغازکردید.

ثاقب

به هرصورت ماهرچه کردیم اینک خوشبختانه نظام مان دموکراتیک است.اماوای به حال ایرانی که هنوزقرون وسطی راتجربه میکند. حرف مشهورازکارل مارکس است که میگوید:فرهنگ سیاسی هراجتماع بازتاب وضعیت اجتماعی ان جامعه است.تودیگرشوتاجهان دیگرشود

ایرانیِ آرام

ممنون از توضیحاتتان ولی به نظر میرسد در این نوشته اشتباهی رخ داده و آن این که قرار بود مفهوم پوپولیزم روشن شود ولی شما بنیۀ اثر را بر مصداقها گذاشتید.